Uppdrag i urval

SKOLA Område: kollegialt/professionellt lärande med didaktisk och digital fokus, digitala verktyg för formativ bedömning och stöd för lärare, retorik ,  språk- och läsutveckling, blogg/Wikipedia i skolan, motivation, studieteknik/strategier och om relationer och samspel i klassrummet. PRIO förändringsledare i Nacka Kommun halvtid ht 2015 – vt 2017 Digitala Skollyftet Medförfattare till texten och medproducent till filmerna  i delmodulen Läsa och skriva i … Fortsätt läsa Uppdrag i urval

Högtryck eller lågtryck i relationerna – hur undersöker vi sådant?

Att lärare har goda relationer med sina elever vet vi är en viktig förutsättning för att lärandet ska äga rum. Det jag funderar på är hur vi vet om vi har det. Går vi på en allmän känsla, är vi alltid närvarande och lyssnande i mötena med eleverna, undersöker vi det på något vis i … Fortsätt läsa Högtryck eller lågtryck i relationerna – hur undersöker vi sådant?

Vart tog de didaktiska frågorna vägen i samtalet om skolan?

Ett mycket läs- och tänkvärt inlägg av Håkan Fleischer fick mig att fundera kring det öppna mål för diverse lösningar, som den svenska skolan har blivit i och med att sanningar om den allt sämre kvaliteten ständigt är på tapeten. Fleischer kritiserar, utan att helt avfärda användandet, Puenteduras SAMR-modell, som han ser problem med: Det … Fortsätt läsa Vart tog de didaktiska frågorna vägen i samtalet om skolan?

Om läsning och påsar

Mitt tidigare yrke var barnskötare i förskolan, eller dagisfröken på dagis, som jag gärna säger, eftersom det skapar konnotationer till en viktig och fin tid i mitt liv. Nu är jag svensk- och engelsklärare på gymnasiet och med här texten vill jag undersöka om det finns likheter och skillnader med att arbeta med litteratur och … Fortsätt läsa Om läsning och påsar